Medlemslotteri

MEDLEMSLOTTERI

Herunder kan du læse om IF Stjernens medlemslotteri, der består af 175 lodder,
der kan købes af klubbens medlemmer og andre med tilknytning til klubben.

Køb af lodder:
Kan ske ved henvendelse til foreningen kontakt@stjernen-haandbold.dk.

Ved reservation/køb via mail, skal du huske at oplyse navn, adresse, telefonnummer og evt. mailadresse samt evt. reg.nr./kontonummer

Pris:
100kr pr. lod betales 1 gang årligt.

Betaling:
Opkrævning udsendes medio november hvert år, og betaling skal ske senest d. 1. december.

Manglende betaling:
Hvis betaling ikke er sket senest d. 1. december, så udskrives medio december en rykker, der skal betales senest d. 31. december.
Hvis rykkeren ikke er betalt senest d. 31. december, så vil dit lod blive solgt til et andet medlem.

Du er selv ansvarlig for, at melde ændringer i dine kontaktoplysninger og kontonummer til kontakt@stjernen-haandbold.dk, samt for at betalingen sker hvert år.

Er du i restance, når udtrækningen foretages, så deltager dit lod ikke i udtrækningen.

Udtrækning:
Der trækkes lod mellem alle lodder 12 gange om året.
Udtrækningen foretages af Team Stjernen og offentliggøres ultimo hvert kvartal her på IF Stjernens hjemmeside.

Gevinster:
Hver måned udtrækkes 5 lodder:

1. præmie kr. 250kr
2. præmie kr. 150kr
3. præmie kr. 100kr
4. præmie kr. 50kr
5. præmie kr. 25kr

Gevinsterne udbetales en gang pr. kvartal

Besked om gevinst:
Hvis du har oplyst dit pengeinstituts reg. nr. og konto nr., så sættes beløbet direkte ind på din konto.

Opsigelse af lodder:
Hvis du ikke ønsker at fortsætte din deltagelse i lotteriet, skal du meddele dette via mail eller post til kontakt@stjernen-haandbold.dk.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE MEDLEM?

OM IF STJERNEN

logo2

Idrætsforeningen Stjernen er en dansk idrætsforening i Odense, der blev stiftet 18. april 1921. Indtil 1931 blev der kun dyrket vintergymnastik og atletik i klubben, men så begyndte man at spille noget bold i forbindelse med gymnastikken. Stjernen var med til at stifte Fyns Håndboldunion i 1933.

I 1962 blev atletikafdelingen nedlagt, så nu var der kun håndbold på programmet indtil 1992, hvor man også begyndte at spille tennis.

NYESTE INDLÆG

Alt indhold © copyright IF Stjernen. Alle rettigheder reserveret.